ul. Puławska Nr 28 lok. 7 II piętro

(róg Madalińskiego)

02-512 WARSZAWA

e-mail: gurda@notariusze.waw.pl

tel. (22) 898-19-64

taksa notarialna


Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej, właściwe dla danej czynności, powiększone o podatek od towarów i usług (VAT).

Maksymalne stawki taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwość z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

link do tekstu rozporządzenia:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041481564

opłata sądowa

Notariusz obowiązany jest pobrać opłatę sądową od wniosku o wpis w księdze wieczystej, zamieszaczonego w akcie notarialnym. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Wysokość opłaty sądowej  w sprawach o wpis w księdze wieczystej określają art. 42 - 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

link do tekstu ustawy:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051671398

podatki


Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. 

Przedmiot, wysokość oraz zwolnienia i ulgi w zakresie powyższych podatków określone są w poniższych ustawach:

  • ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20000860959

  • ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19830450207

Kancelaria Notarialna
Katarzyna Gurda

ul. Puławska 28 II piętro , lokal nr 7
02-512 Warszawa

Tel.: +48 (22) 898-19-64

Godziny otwarcia::
pon - pt: 9.00 - 17.00
Inne godziny i terminy po uprzednim uzgodnieniu

© 2013 KATARZYNAGURDA.PL Wszystkie prawa zastrzeżone.    Projekt i wykonanie : Web-Profit